Villkor

Villkor


Bokning

En bokning är bindande då både gäst och guide bekräftat bokningen.Avbokning

En avbokning är kostnadsfri fram till 7 dygn före turstart. Efter det tas en administrationasvgift på 20€.


Om en gäst avbokar en tur mindre än 24h innan turstart återbetalas halva turens kostnad.


Om en tur ej avbokas innan turstart sker ingen återbetalning även om gästen uteblir. Om gästen blir försenad bör denne kontakta guiden snarast, om gästen inte dykt upp och ej meddelat försening eller är kontaktbar per telefon inom 30 minuter från turstart räknas gästen som utebliven.Förhinder

Undantag för avbokningsreglerna är force majeure. Vid t.ex. allvarliga olyckor, plötsliga sjukdomsfall eller extremt väder erbjuds gästen ny tur vid senare tillfälle eller full återbetalning.


Om guiden inte skulle infinna sig vid turen eller av någon anledning inte kan fullfölja turen erbjuds gästen full återbetalning eller ny tur vid senare tillfälle.Förseningar

På grund av verksamhetens natur kan det ibland inträffa situatuiner som försenar turer. JaRo Guiding förbinder sig att meddela förseningar minst en timme innan turstart. Skulle turstarten bli mer än 1 timme försenad har gästen rätt att avboka turen till full återbetalning.


Om en gäst blir försenad till en tur kommer tiden för förseningen att dras från den normala turtiden.Återbetalning

Om kunden betalt en tur så sker eventuell återbetalning enligt villkoren ovan.

Vid återbetalning står JaRo Guiding ej för eventuella bankavgifter och förluster i valutaväxling.Säkerhet

Under alla båtfärder skall samtliga passagerare i båten ha flytväst av minst klass 50N. Flytväst ingår i alla båtturer, men gästen får även använda egen flytväst eller likvärdig annordning.


Alla som är under 18 år skall ha en ansvarig vuxen med på turen.


Målsmän ansvarar för sina barn.


Det är under turerna tillåtet för gästen att konsumera alkohol. Men om en gäst blir så alkoholpåverkad att guiden bedömmer det vara en säkerhetsrisk så avbryts turen omgående och utan att återbetalning sker.


Om en gäst beter sig på ett sådant sätt som utgör en fara för gästen, guiden, andra gäster eller allmänheten kommer turen att avslutas omgående och utan att återbetalning sker.Skadegörelse

Om en gäst med avsikt eller på grund av grov vårdslöshet förstör utrustning tillhörande JaRo Guiding så är gästen skyldig att ersätta utrustningen.Försäkring

JaRo Guiding har en olycksfallsförsäkring för gäster.

Försäkringen täcker sjukvård för personskada upp till 4000€.

Observera att försäkringen inte gäller om:

- Gästen är märkbart alkoholpåverkad

- Är påverkad av narkotika eller sömnmedel

- Skadar sig med avsikt eller till följd av grov vårdslöshet

- Inte följer guidens säkerhetsinstruktioner

- Skadar sig före turen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera