Bra att veta

Bra att veta


Innan man ger sig ut på en av mina turer är det några saker man bör veta. Så läs gärna igenom detta innan din tur så slipper du överraskningar.


Väder:

En del av turerna är väderkänsliga. Speciellt de turer som innebär båtfärder. Starka vindar och åska medför betydande faror ute på sjön så turer kan bli inställda på grund av detta. Men annars är det kläder efter väder som gäller.


Risker:

Det finns alltid vissa risker när man rör sig ute i naturen, och därför finns alltid första förband med på turerna och jag är tränad i både första hjälpen i terräng och HLR. Till på detta bör personer som har sjukdomar eller allergier som kan vara akut livshotande ha med sig egen utrustning i fall av en nödsituation speciellt då det ibland kan vara långt till läkarvård. Om du inte har en egen olycksfallsförsäkring så finns det en som ingår i turerna. (se villkor för detaljer)


Rökning:

Rökning är tillåtet under turerna. Dock skall personen som röker vara försiktig så att inte aska eller glöd hamnar i naturen då det kan orsaka skogsbrand. Och rökaren skall ha med sig en eldfast behållare för fimpar och inga fimpar får under några omständigheter slängas i naturen under en tur.


Skräp:

Det är väldigt viktigt att under turen inte sprida avfall i naturen. Därför kommer guiden alltid ha med behållare för sopor, och allt skräp som producerats under turen skall antingen placeras i denna behållare eller på annat sätt tas med ut ur naturen.


Utrustning:

Om inget annat sagts så ingår all nödvändig utrustning i turen. Men det kan vara kul att ha med en del extra saker ibland. Bra exempel är: Kikare, lupp/förstoringsglas, kamera, anteckningsblock och solglasögon.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera