Övrig info

Bra att veta angående fiske i Norge


Fisket kräver inget fiskekort eller speciellt tillstånd.


Man får ta med maximalt 10kg filéad fisk ut ur norge per person och vecka, om man bor på en registrerad fiskecamp och rapporterar sin fångst får man ta med 20kg per person och vecka. Fjordcamp är en registrerad fiskecamp, så alla våra gäster får ta med 20kg per person.


Man får INTE sälja fångst utan speciellt tillstånd.


Minimimått

Många arter har minimimått, här följer några av de viktigaste:

Torsk 44cm

Hälleflundra minst 80cm, max 200cm

Kungsfisk 32cm

Rödspätta 27cm

Öring 30cm


Fullständig lista finns HÄR (på norska)


Fiskar som är under minimimått skall behandlas varsamt och om möjligt returneras.Övrig viktig information


Hälleflundra

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera