Villkor

Villkor för bokning


En bokning är bindande då både gäst och guide bekräftat bokningen.


En bokning sker normalt minst 14 dagar före en tur. Men i mån av tid tas även bokningar på kortare varsel.


Betalning för turen skall göras senast 7 dygn innan turen om ej annat avtalats. Utebliven betalning räknas som avbokning.


En avbokning är kostnadsfri fram till 7 dygn före turstart. Efter det tas en administrationasvgift på 20€.


Om en gäst avbokar en tur mindre än 24h innan turstart återbetalas halva turens kostnad.


Om en tur ej avbokas innan turstart sker ingen återbetalning även om gästen uteblir. Om gästen blir försenad bör denne kontakta guiden snarast, om gästen inte dykt upp och ej meddelat försening inom 30 minuter från turstart räknas gästen som utebliven.


Om en tur blir avbokad kommer gästen att återbetalas enligt villkoren ovan.


Undantag för avbokningsreglerna är force majeure. Vid t.ex. allvarliga olyckor, plötsliga sjukdomsfall eller extremt väder erbjuds gästen ny tur vid senare tillfälle eller full återbetalning.


Om guiden inte skulle infinna sig vid turen eller av någon anledning inte kan fullfölja turen erbjuds gästen full återbetalning eller ny tur vid senare tillfälle.


Vid återbetalning får gästen stå för eventuella bankavgifter och förluster i valutaväxling.Villkor för turer


Under alla båtfärder skall samtliga passagerare i båten ha flytväst av minst klass 50N. Flytväst ingår i alla båtturer, men gästen får även använda egen flytväst eller likvärdig annordning.


Alla som är under 18 år skall ha en ansvarig vuxen med på turen. (Barnfisketur undantaget med åldersgrän på 15 år)


Målsmän ansvarar för sina barn.


Om en gäst med avsikt eller på grund av grov vårdslöshet förstör utrustning så är gästen skyldig att ersätta utrustningen.


Det är under turerna tillåtet för gästen att konsumera alkohol. Men om en gäst blir så alkoholpåverkad att guiden bedömmer det vara en säkerhetsrisk så avbryts turen omgående och utan att återbetalning sker.


Om en gäst beter sig på ett sådant sätt som utgör en fara för gästen, guiden, andra gäster eller allmänheten kommer turen att avslutas omgående och utan att återbetalning sker.


JaRo Guiding har en olycksfallsförsäkring för gäster. Försäkringen täcker personskada upp till 4000€.


Observera att försäkringen inte gäller om:

- Gästen är märkbart alkoholpåverkad

- Är påverkad av narkotika eller sömnmedel

- Skadar sig med avsikt eller till följd av grov vårdslöshet

- Inte följer guidens säkerhetsinstruktioner

- Skadar sig före turen