Fiskarter

Vanligt förekommande fiskarter i havet kring Langøya. Samtliga arter finns det goda möjligheter att fånga.

Mindre vanligt förekommande arter som ibland kan fångas.

Bleka

Glyskolja

Kolja

Snultra

Piggvar

Gråhaj

Sillhaj

Pigghaj

Skarpsill

Ål

Öring

Lax

Lodda

Vitling

Vitlinglyra

Kummel

Fjällbromse

Marulk

Knot

Rötsimpa

Oxsimpa

Sjurygg

Taggmakril

Havskatt

Fläckig havskatt

Blå havskatt

Makrilgädda

Lerskädda

Skrubbskädda

Bergskädda